ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
(dla absolwentów klas ósmych szkół podstawowych)
Technikum
Szkoła Branżowa
I stopnia
Szkolne inicjatywy
Odkryj swój kierunek z ZS CKU  w Radoczy
Telewizja szkolna RS TV Expres (Radocza Student's TV Express)
Radocza Student's TV Express

PL Idea szkolnej telewizji powstała w 2022 roku w ramach działalności Szkolnego Klubu Lingwistów
i ma być realizowana jako innowacyjne uzupełnienie lekcji języka angielskiego, polskiego oraz projektowania graficznego.
Projekt zakłada także współpracę z ekipami reporterskimi z różnych szkół polskich i zagranicznych.

ENG The idea of school television was created in 2022 as part of the activities of the School Linguistics Club
and is to be implemented as an innovative complementing English, Polish and graphic design lessons.
The project also involves cooperation with reporting teams from various Polish and foreign schools.ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści