Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół w Radoczy - Aktualności - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół w Radoczy

ZSCKU Radocza
Opublikowany przez w aktualności ·
                                                  ,,Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość"
                                                                                                                         Jan Paweł II


„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…” - Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół w Radoczy


Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół w Radoczy był okazją do refleksji nad upływającym czasem i wspomnień
o osobach, które zostawiły trwały ślad na kartach historii szkoły. W życiu każdego absolwenta są tacy ludzie,
których nieustannie nosi się w sercu, a każde wypowiedziane przez nich słowo wybrzmiewa w myśli,
przywołując najpiękniejsze i wzruszające wspomnienia. I tak piątkowy dzień 22 kwietnia 2022 r. był okazją
do zadumy i refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością szkoły. Ta niecodzienna uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy, po której wszyscy udali się
do szkoły.

Jak przystało na Gospodarza Jubilatki, wszystkich zebranych gości przywitał Dyrektor Zespołu Szkół CKU
Stanisław Gliwa, a wśród nich znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IX Kadencji pan
Filip Kaczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego pani Zofia Kaczyńska, Starszy Wizytator
Małopolskiego Kuratorium Oświaty pani Honorata Nowak-Kolec, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy ks. Janusz Sołtys, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Woźnikach ks. kanonik Tomasz Kalisz, wikariusz Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Podhala w Ludźmierzu i absolwent szkoły ks. Krzysztof Ryszawy, o. Marcin Maksymilian Woźniczka ze
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów, Prowincja Zwiastowania Pańskiego – Poznań,
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel, Burmistrz Wadowic i Prezes Stowarzyszenia
Absolwentów Zespołu Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy pan Bartosz Kaliński, Profesor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół
CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, Dyrektor Biura Poselskiego Posła
na Sejm RP IX Kadencji pana Filipa Kaczyńskiego i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach pan
Piotr Hajnosz, Dyrektor do spraw operacyjnych Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB pani
Bożena Garbocz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Wadowicach pan
Marek Cimer, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wadowicach pan Zdzisław Kaliński,
Wójt Polanki Wielkiej i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół CKU im. św. Jana
Pawła II w Radoczy pan Grzegorz Gałgan, Zastępca Wójta Gminy Tomice pan Paweł Polak, Profesor
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab. inż. Tomasz Jakubowski, Prezes Zarządu Gminnego Związku
OSP RP pan Stanisław Zając, Prezes Zarządu OSP RP w Radoczy pan Piotr Biliński, Naczelnik OSP RP w
Radoczy pan Jerzy Rączka oraz mł. bryg. Tomasz Kasperek z Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach.
Szczególnymi gośćmi uroczystości byli również pani Małgorzata i pan Sławomir Hatalowie oraz pani
Ewelina Miętka, dzięki którym uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w naszej miejscowości.
Święto szkoły to bez wątpienia czas wspomnień, ale również znakomita okazja do uhonorowania najbardziej
zasłużonych pracowników. Kapituła Ustanawiania i Nadawania Tytułu Zasłużony dla Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy postanowiła odznaczyć: śp. Kazimierza Popiela,
śp. Urszulę Sporysz, śp. Władysława Łuszcza, panią Marię Madej, panią Annę Szczepańską, panią Krystynę
Makuch, panią Krystynę Juchę, panią Magdalenę Kajzar oraz panią Annę Łasak.

Jak pokazała historia, nasza szkoła kształciła absolwentów, którzy wybrali różne drogi życia. Jedni zostali
pracownikami naukowymi, inni ludźmi biznesu, a jeszcze inni nigdy nie rozstali się ze szkołą i pracują w
niej do dzisiaj. W dalszej części programu młodzież szkolna i absolwenci, swą obecnością dali świadectwo
nierozerwalnej więzi ze swoją szkołą, a wyrazili ją przez piękny i wzruszający program artystyczny, który
był swoistym bukietem wdzięczności dla wszystkich, którzy tworzyli piękną i długą historię Naszej
Jubilatki.

Obchody Jubileuszu 75-lecia Szkoły zostały połączone z Dniem Otwartym 2022. Dla ósmoklasistów ze
szkół podstawowych przygotowano szereg atrakcji, a wśród nich lekcje pokazowe w formie warsztatów czy
gra terenowa – podchody. W tak wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć naszych absolwentów. Wernisaż
Kamila Pustułki „Światło dla żywych” wprowadzał w stan refleksji i zadumy, a Marlena Kordos oprócz
cudownego występu wokalnego w części artystycznej Jubileuszu przywiozła ze sobą mnóstwo pomysłów w
zakresie własnego biznesu i zapału do działania, prezentując młodzieży swoje prace hafciarskie.

Dzięki zaangażowaniu Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach młodzież mogła spróbować
swoich sił w RKO, a przedstawiciele straży zachęcali do wyboru nowego kierunku szkoły - liceum
ogólnokształcącego pożarniczo-medycznego. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o technikum
robotyki, objęte patronatem przez firmę Astor z Krakowa - sprzedawcę robotów oraz oprogramowania do
nich. Reprezentant firmy opowiadał o przyszłości rynku produkcyjnego i nowoczesnych technologiach.
W tym dniu gościliśmy również przedstawicieli firmy Souver i Projekt Zdrowie, zaproszonych w ramach
innowacji pedagogicznej jaka jest przeprowadzana w technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Licznie zgromadzona młodzież szkół podstawowych była zachwycona gościnnością oraz rodzinną atmosferą
jaka panuje w Zespole Szkół, a zainteresowanie kierunkami technik grafiki i poligrafii cyfrowej czy logistyki
może świadczyć o bardzo dobrym kursie jaki obrała szkoła. Młodzi ludzie widzą zmiany jakie się dokonują
w szkole i chętnie chcą w nich brać udział, zwłaszcza, że poszerzanie oferty edukacyjnej jest mocno
ukierunkowane na postęp technologiczny obecny na rynku pracy, a przy tak bogatej ofercie każdy znajdzie
coś dla siebie.


ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści