Pożegnanie maturzystów 2022 - Aktualności - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Pożegnanie maturzystów 2022

ZSCKU Radocza
Opublikowany przez w aktualności ·
29 kwietnia 2022 pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy.

Podczas uroczystości dyrektor Stanisław Gliwa podsumował lata spędzone przez uczniów w szkole.
Podziękował za otwartość, kreatywność i twórczą pracę na rzecz szkoły i życzył powodzenia na
egzaminach maturalnych, udanych wyborów życiowych i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych
celów.

Dyrektor odczytał również życzenia dla nauczycieli, maturzystów i ich rodziców przesłane przez
Starostwo Powiatu Wadowickiego oraz Przewodniczącą Rady Powiatu.

Specjalnym gościem podczas uroczystości była pani Bożena Garbocz - dyrektor do spraw
operacyjnych Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii WSB, która odczytała list rektor
Akademii WSB pani dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz i wręczyła dwa złote indeksy uprawniające do
bezpłatnego studiowania na dowolnie wybranym kierunku uczennicom klasy IV TLP - Patrycji
Babińskiej i Natalii Strózik.

Maturzyści odebrali z rąk dyrekcji świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe
i wyróżnienia za wzorową pracę i szczególne osiągnięcia.ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści