Słowa po polsku od francuskich uczestników akcji pomocy ukraińskim uczniom! - Aktualności - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Słowa po polsku od francuskich uczestników akcji pomocy ukraińskim uczniom!

ZSCKU Radocza
Opublikowany przez w aktualności ·
Francuscy uczniowie z Issoudun zakończyli akcje pomocy ukraińskim kolegom i koleżankom koordynowaną przez nasz Szkolny Klub Lingwistów  przy wsparciu  Wolontariatu i Samorządu ZSCKU naszej  i współpracy z fundacją pani Sylwii Roman, Pomóc Więcej.
Nauczyciel j. angielskiego pan Nicolas Sonnier  z naszej zaprzyjaźnionej szkoły francuskiej z Issoudun  przesłał dziś informację o zakończonej akcji,  ze zdjęciami oraz  filmikiem  od francuskich uczniów dla polskich kolegów i koleżanek.
I tym razem nie zabrakło w przesłaniu języka polskiego . Podobnie jak uczniowie z High Ridley School , uczniowie frnacuscy użyli w wideopozdrowieniach języka polskiego ( https://www.youtube.com/watch?v=_-5tQsSUW0M ).
Na filmie francuscy uczniowie zaprezentowali przykładowy zestaw przedmiotów , które zostały zebrane i mają być wysłane do Radoczy. Dokładne ustalenia dotyczące wysyłki do zostaną omówione w najbliżym czasie na wideokonferencji.
Przypominamy, że nasza partnerska Katolicka Szkoła Saint-Cyr Ensemble znajduje się w środkowej Francji w miejscowości Issoudun w Regionie Centralnym, w departamencie Indre. Bardzo dziękujemy francuskim  przyjaciołom
za pomoc w imieniu naszych ukrainskich sąsiadów.
Przypominamy, że oprócz francuskich uczniów do akcji przystąpili uczniowie z holenderskiej Szkoły w Silvolde
(koordynator panie Marjan van Hoof nauczycielka j. angielskiego i Gea Rebel nauczycielka religii). W  akcji udział biorą także uczniowie z za oceanu Atlantyckiego  z amerykańskiej High Ridley School w Folsom w Pensylwanii
(koordynator pani Barbara D'Ambrosio nauczycielka j. francuskiego i hiszpańskiego)  oraz uczniowie z katolickiej Szkoły Średniej John Paul II High School w Houston (koordynator pani dyrektor Rebeca Bogard) .
Wielki szacunek dla młodych , którzy   poświęcają swój czas i energię aby  pomóc ukraińskim uczniom  uczącym się aktualnie w polskich Szkołach okazać oim solidarność i wsparcie w trudnym dla nich okresie.


ENG
Words in Polish in a video report from French participants in the campaign to help Ukrainian students!  

French Students from Issoudun completed the action of helping their Ukrainian colleagues coordinated by the School Linguists Club with the support of the Volunteers and Students Council of our school in cooperation with the foundation Pomóc Więcej (Help More ).

An English teacher, Mr. Nicolas Sonnier, from our friendly French school in Issoudun sent today information about the completed action with photos and video greetings from French students to their Polish colleagues.  Similarly to students from High Ridley School, French students also used Polish language in their video greetings (see the film).
In the video, the French students presented a sample set of items that were collected and are to be sent to Poland. The exact arrangements for the shipment to Radocza will be discussed in the near future during a videoconference.
We would like to remind you that our partner Catholic School Saint-Cyr Ensemble is located in central France in the town of Issoudun in the Central Region, department of Indre. We thank our French friends for their help on behalf of our Ukrainian neighbors.

We would like to remind you that besides French students, we cooperate with students from Dutch School in Silvolde (coordinated by Ms. Marjan van Hoof - English teacher and Ms. Gea Rebel - religion teacher).  The schools participating from the USA are  Ridley High School in Folsom, Pennsylvania (coordinated by Barbara D'Ambrosio - French and Spanish teacher) and John Paul II Catholic High School in Houston (coordinated by Rebeca Bogard, principal).

Great respect for young people who devote their time and energy to help Ukrainian students currently studying in Polish schools to show them solidarity and support in a difficult time for them.


UKR
Слова польською мовою у відеозвіті французьких учасників акції допомоги українським студентам!  

Учитель англійської мови пан Nicolas Sonnier  з нашого друга французької школи в Ісудуні надіслав сьогодні інформацію про завершену акцію допомоги з фотографіями та відео-привітаннями французьких учнів для польських друзів. І цього разу повідомлення також було польським. Як і студенти High Ridley School, французькі студенти використовували польську мову у своїх відеопривітаннях (див. відео).
На відео французькі студенти представили приклад набору предметів, які були зібрані та відправлені до Польщі. Найближчим часом під час відеоконференції будуть обговорюватися точні умови доставки до Радочі.

Нагадуємо, що наш партнер Католицька школа Saint-Cyr Ensemble розташована в центральній Франції в містечку Issoudun в Центральному регіоні, в департаменті Ендр. Ми хочемо подякувати нашим французьким друзям за допомогу від імені наших сусідів-українців.

Нагадуємо, що до акції, окрім французьких учнів, долучилися учні голландської школи в Сільвольде (координатор Мarjan van Hoof , вчитель англійської мови та Gea Rebel , релігієзнавець). У акції також беруть участь учні американської середньої школи Рідлі у Фолсомі, штат Пенсільванія (координатор пані Барбара Д'Амброзіо, вчителька французької та іспанської мови) та учні Католицької середньої школи імені Івана Павла II у Х'юстоні (координатор пані Rebeka Bogard).

Велика повага до молодих людей, які віддають свій час та енергію, щоб допомогти українським учням, які зараз навчаються в польських школах, виявляють свою солідарність і підтримку у важкий для них період.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści