Wsparcie od naszych partnerów z USA w akcji pomocy ukraińskim uczniom - Aktualności - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Wsparcie od naszych partnerów z USA w akcji pomocy ukraińskim uczniom

ZSCKU Radocza
Opublikowany przez w aktualności ·
Szkoła im. św Jana Pawła II z Houstn przesyła  5 600 $ uzbieranych  w akcji pomocy ukraińskim uczniom!

Katolicka Szkoła Średnia im. Jana Pawła II z Houston w Teksasie przesłała uzbieraną przez uczniow kwotę w wysokości 5600 $, wspierając akcję pomocy ukraińskim uczniom koordynowaną przez nasz Szkolny Klub Lingwistów  przy wsparciu  Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego , we współpracy z Fundacją Pomóc Więcej.
Pani dyrektor Rebeca Bogard osobiście koordynowała akcje i przekazuje dla nas mailowe pozdrowienia.
Katolicka Szkoła Świętego Jana Pawła II jest  prywatną szkołą w zachodnim Houston w Teksasie. Szkoła należy do rzymskokatolickiej archidiecezji Galveston-Houston. Od 2008 roku zapewnia edukację dla ponad 700 uczniów. Warto przypomnieć , że w akcji Szkolnego Klubu Lingwistów, " Śpiewamy Barkę ulubioną pieśń naszego patrona Jana Pawła II ", szkolny  chór z Houston zaprezentował piękną interpretację tej pieśni  w j. angielskim i hiszpańskim.

ENG

A sensational amount of $ 5,600 from our partners from the USA in the action to help Ukrainian students! Yesterday we received great news from the USA.   John Paul II Catholic High School in Houston, Texas sent the money raised by the students in the amount of $ 5600.  This is great support for our campaign to help Ukrainian students coordinated by our School Linguists Club with the support of our Volunteers and the Students Government,  in cooperation with the "Help More"  Foundation. Fundacja Pomóc Więcej . MS Rebeca Bogard the Principle, personally coordinated the event and sent us greetings by email.
Saint John Paul II Catholic School is a Catholic private school in west Houston, Texas. The school is part of the Roman Catholic Archdiocese of Galveston-Houston. Since 2008, it has provided education for over 700 students. It is worth mentioning that in the action of the School Linguists Club, "Singing Barka - the favorite song of our patron John Paul II", the school choir presented a beautiful interpretation of this song in Spanish and English.


UKR

Сенсаційна сума 5600 $ від наших партнерів із США в акції допомоги українським студентам!
Вчора ми отримали чудову новину зі США. Католицька середня школа Івана Павла ІІ в Х'юстоні, штат Техас, надіслала зібрану учнями суму в розмірі 5600 доларів.
Це велика підтримка нашої кампанії допомоги українським учням, яку координує Клуб шкільних лінгвістів за підтримки Волонтерів ZSCKU та місцевого самоврядування у співпраці з Фондом «Допоможи більше».
Директор Ребека Богард особисто координувала захід і надіслала нам привітання електронною поштою.
Католицька школа Святого Івана Павла II — католицька приватна школа в західному Х'юстоні, штат Техас. Школа є частиною римо-католицької архієпархії Галвестон-Х'юстон. Починаючи з 2008  року, він забезпечив навчання для понад 700 студентів. Варто зазначити, що в акції шкільного клубу мовознавців «Співає Барка – улюблена пісня нашого покровителя Івана Павла ІІ» шкільний хор представив прекрасну інтерпретацію цієї пісні іспанською та англійською мовами.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści