XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy - Aktualności - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy

ZSCKU Radocza
Opublikowany przez w aktualności ·
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) skierowana jest do młodzieży szkół
średnich mających związek z szeroko rozumianym zagospodarowaniem obszarów wiejskich.

Odbywa się w trzech etapach - szkolnym, okręgowym i centralnym, a realizowana jest
w następujących blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja, zwierzęca,
mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, technologia żywności, gastronomia, agrobiznes,
ochrona i inżynieria środowiska, leśnictwo, architektura krajobrazu, weterynaria.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy podczas
etapu okręgowego, który odbył się 8 kwietnia 2022r. na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie, reprezentowali uczniowie:
1. Miłosz Kajdas (kl. IV TAŻ) - produkcja zwierzęca
2. Beata Bury (kl. IV TAŻ) - technologia żywności
3. Paweł Świerguła ( kl. IV TAŻ) - produkcja roślinna
4. Bartosz Kasperek (kl. III TAŻ) - mechanizacja rolnictwa


ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści