Zbiórka przyborów partnerskiej szkoły Ridley High School w Pensylwanii - Aktualności - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Zbiórka przyborów partnerskiej szkoły Ridley High School w Pensylwanii

ZSCKU Radocza
Opublikowany przez w aktualności ·
PL_Pozdrowienia po polsku od amerykańskich uczniów , uczestników naszej akcji pomocy ukraińskim koleżankom i kolegom

Po optymistcznej infromacji o udziale naszej partenrskiej szkoły z Silvolde w naszej akcji pomocowej  , w której holenderescy uczniowie uzbierali 7500 Euro dla ukraińskich rówieśników, mamy następnego newsa o zbiórce potrzebnych przyborów z naszej  partnerskiej szkoły w USA Ridley High School w Pensylwanii. Tym samym nasz akcja pomocy dla ukrainskich uczniów koordynowana przez Szkolny Klub Lingwistów w Zespole Szkoł CKU w Radoczy ma już odzew za ocenem:)
Pani Barbara D'Ambrosio koordynatorka akcji bardzo chwali zaangażowanie swoich uczniów oraz pomysł przedsięwzięcia, w którym pokazujemy solidarność z najmłodszymi potrzebującymi pomocy w sytuacji gdy musieli uciekać przed wojną.
Jak widać na przesłanych   fotografiach klka pudeł jest już spakowanych i czeka na przesyłkę do Radoczy.
Uczniowie z amerykańskiej szkoły  nagrali także filmik z pozdrowieniami dla partnerów z Polski i co ciekawe pozdrowienia są w języku polskim, co napewno wymagało nie lada ćwiczeń ponieważ wymowa naszego jezyka ojczystego jest koszmarem dla osoby anglojęzycznej:). Czekamy na dalsze wyniki  akcji z partenrskiej Katolickiej Szkoły im. Jana Pawła II w Houston w USA ,  oraz z partnerskiej francuskiej szkoły Saint Cyr w Issoudun we Francji. .
Będziemy informować.


ENG_Greetings in Polish language from American students, participants of our campaign to help Ukrainian friends

After the optimistic information about the participation of our partner school from Silvolde in our charity campaign, in which Dutch students collected 7,500 Euro, we have another news about the collection of necessary supplies from our partner school in the USA Ridley High School in Pennsylvania. This way , our campaign to help Ukrainian students coordinated by the School Linguistic Club at the CKU JP2 School in Radocza has already responded in USA :)
Ms Barbara D'Ambrosio, who is teaching French and Spanish and is the coordinator of the action, praises the commitment of her students and the idea of the project in which we show solidarity with the youngest who need help in a situation to escape from the war. As you can see in the photos sent, several boxes are already packed and waiting for the shipment to Radocza 40 km from Krakow City in Poland.Students from the American school also recorded a movie with greetings for Polish partners and, surprisingly the greetings are in Polish, which certainly required a lot of practice because the pronunciation of Polish is a nightmare for an English-speaking person :).We are waiting for further results of the campaign from the part-partner Catholic School of John Paul II in Houston, USA, and from the partner French school Saint Cyr in Issoudun, France. We will inform you.


UKR_Плакати польською мовою від американських студентів, учасників нашої кампанії допомоги українським друзям

Після оптимістичної інформації про участь нашої школи-партнера з Сільвольде в нашій кампанії допомоги, в якій голландські студенти зібрали 7500 євро, у нас є ще одна новина про збір необхідних матеріалів від нашої школи-партнера в американській середній школі Рідлі в Пенсільванії. Таким чином, наша кампанія допомоги українським учням, яку координує Шкільний лінгвістичний клуб при Шкільному комплексі CKU в Радочах, уже відгукнулася на оцінку :)Пані Барбара Д'Амброзіо, координатор акції, схвалює відданість своїх учнів та ідею проекту, в якому ми виявляємо солідарність з наймолодшими, які потребують допомоги у ситуації, коли вони змушені були тікати від війни.Як видно на надісланих фотографіях, кілька коробок уже запаковані та чекають відправлення до Радочі.Учні американської школи також записали фільм із привітаннями для польських партнерів і, що цікаво, вітання польською мовою, що, безумовно, вимагало багато практики, адже вимова нашої рідної мови для англомовної людини – кошмар :).Чекаємо подальших результатів кампанії від партнера католицької школи ім Івана Павла ІІ у Х’юстоні, США, та з французької школи-партнера Saint Cyr в Ісудуні, Франція. .
Ми повідомимо.ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści