Zdalna szkoła - Aktualności - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Zdalna szkoła

ZSCKU Radocza
Opublikowany przez w aktualności ·
W dniu
23 kwietnia 2020 r.
Powiat Wadowicki przekazał nieodpłatnie Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy
5 laptopów
zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści