ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Kierunki Kształcenia
(dla absolwentów gimnazjów i klas ósmych szkoł podstawowych)
Technikum
Szkoła Branżowa
I stopnia
Liceum
Ogólnokształcące
Szkoła
Wielozawodowa
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści