Konkurs NEWS4U - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Konkurs NEWS4U


Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych i siódmych  szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu na mini reportaż w języku angielskim organizowanym przez Redakcję Szkolnej Telewizji Uczniowskiej Radocza Students TV Express.

Regulamin konkursu
1. W konkursie mogą brać udział  ekipy reporterskie z klas ósmych i siódmych szkół podstawowych z naszego regionu.
2. Ekipa reporterska rozumiana jest jako grupa uczniów (dowolna liczba osób) zaangażowanych w produkcję reportażu,
którzy z pomocą nauczyciela współpracują razem żeby nagrać minireportaż w języku angielskim dotyczący życia szkoły i / lub życia społeczności lokalnej.
3. Długość reportażu ok. 4 min.
4. Minireportaż ma składać się z:
a) czołówki graficznej z podkładem muzycznym (np. logo ekipy reporterskiej lub zdjęcie szkoły uczniów lub zdjęcie całej ekipy, itp.) oraz tytułu mini reportażu.
b) prezentacji materiału informacyjnego w języku angielskim przez wybranych uczniów z ekipy  reporterskiej  (dowolna liczba prezenterów)
oraz prezentacji  zdjęcia / zdjęć lub nagrania wideo ilustrującego omawiany temat.
c) graficznego zakończenia programu z wypisanymi imionami i nazwiskami członków ekipy oraz opiekuna oraz ewentualnymi źródłami użytymi w programie.
d) tekstów pisanych z  tłumaczenia wypowiedzi prezenterów z języka angielskiego na język polski w formie napisów dialogowych w filmie
5. Nagranie mini reportażu powinno być przesłane w formacie MP4 na adres: renata.karpinska@radocza.edu.pl do dn. 20 kwietnia do godziny 16.00
i powinno zawierać tytuł, nazwę szkoły, nazwę ekipy reporterskiej oraz imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna.
6. Reportaż oceniany jest przez jury powołane przez dyrektora ZS CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy i będzie składać się z nauczycieli języka angielskiego.
7. Oceniane będzie poprawne użycie języka angielskiego, trafność tłumaczenia z języka angielskiego na język polski zamieszczonych w materiale filmowym,
jak również oprawa graficzna i ogólny pomysł prezentacji materiału informacyjnego.
Nie ma szczególnych  dotyczących wymagań sprzętowych czy określających jakość filmu, a minireportaż może być zrobiony z użyciem smartfona.
8. Ogłoszenie wyników i prezentacja najlepszego mini reportażu odbędzie się  26 kwietnia 2024 r.
9. Nagrody przewidziane są dla zdobywców pierwszych 3 miejsc w konkursie.
10. Opiekun zgłasza ekipę reporterską do konkursu  do dnia 12 kwietnia 2024 r. na adres mailowy renata.karpinska@radocza.edu.pl  akceptując tym samym regulamin konkursu.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna oraz jego nr. telefonu jak w adnotacji poniżej: TEMAT: KONKURS mini reportaż w języku angielskim pod hasłem: NEWS4U ( News dla Ciebie).
"Zgłaszam udział w konkursie na minireportaż w języku angielskim uczniów klasy ............  SP............................... i oświadczam , że uczniowie biorący udział w projekcie posiadają zgodę rodziców na udostępnienie ich wizerunków w mediach".
IMIĘ I NAZWISKO opiekuna  nr tel..................................

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: renata.karpinska@radocza.edu.pl.


ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści