ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Konkurs z angielskim przez świat
Wypełnij formularz i zarejestruj swój udział,
zgłoszenia do 12.01.2020
(formularz wypełnia opiekun konkursu z danej szkoły)
Regulamin konkursowy
Drodzy Koleżanki i Koledzy - nauczyciele języka angielskiego !
Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT”.  Konkurs ten nawiązuje  do treści programowych  języka angielskiego realizowanych w klasach 7 i  8 szkoły podstawowej. Konkurs jest skierowany do klas kl. 7 i 8 szkoły podstawowej. Celem konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich uczestników  jednej  klasy z najwyższą średnia  punktów oraz 3 uczniów indywidualnych, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów.

PIĘĆ KROKÓW DO ZWYCIĘSTWA!
PIERWSZY KROK: Wypełniasz formularz zgłoszeniowy "Z Angielskim przez świat" - dostępny poniżej
DRUGI KROK:  dostarczamy testy dla zgłoszonej klasy/klas w zaklejonej kopercie do sekretariatu Państwa Szkoły.
TRZECI KROK: Otrzymany od nas test  przeprowadzisz na dowolnie wybranej lekcji w ramach tematyki - realia krajów anglojęzycznych  w okresie 20-24 stycznia 2020r.  (tydzień przed feriami)
CZWARTY KROK: Członek  Jury odbiera zaklejoną i opisaną kopertę (klasa , szkoła , opiekun)  z testami w dniach  27/28 stycznia 2020r. z sekretariatu Twojej szkoły.
PIĄTY KROK: Jury powołane przez dyrektora ZS CKU im św. Jana Pawła II w Radoczy wyłania  zwycięzców konkursu w kategorii Najlepsza Klasa oraz w kategorii Najepszy Uczeń i zaprasza zwycięzców na uroczyste wręczenie nagród do ZSCKU dn.14 lutego 2020r. (piątek).

UWAGA: W załączniku w emailu informacyjnym przesłaliśmy na adres państwa szkoły "samouczek", z którego uczeń może sam sprawnie przygotować się do konkursu. Samouczek ma formę pytań i odpowiedzi z linkami do treści, które będą sprawdzane na teście.
Opiekun

ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści