ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Szkoła Branżowa I stopnia: Kucharz
Szkoła Branżowa I stopnia: Kucharz – to osoba zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty. Sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną.  Czuwa nad wydawaniem przygotowanych potraw, dbając o ich estetyczne wykończenie.
Zatrudnienie:
  • w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (np. hotele, restauracje, kawiarnie, pensjonaty, promy)
  • w obiektach zbiorowego żywienia
  • w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością
  • w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności
  • w organizacjach ochrony konsumenta
Umiejętności absolwenta:
  • przechowywanie żywności
  • sporządzanie potraw i napojów
  • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów

Kwalifikacje:
  • K1 –HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Radoczański jabłecznik
produkt tradycyjny
MasterChef
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści