ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące pożarniczo-medyczne z dodatkowymi zajęciami obejmującymi kształcenie kadr w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego.

W liceum realizowana będzie podstawa programowa kształcenia ogólnego, a przedmioty w zakresie rozszerzonym umożliwią zdawanie matury na poziomie rozszerzonym oraz będą tworzyć dobry fundament do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Szkole Aspirantów PSP.

Innowacyjne przedmioty uzupełniające zostały dobrane pod kątem doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji pożarniczej i ratownictwa medycznego.

Ofertę edukacyjną uzupełnią specjalistyczne zajęcia z wychowania fizycznego oraz informacje ukazujące działanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Ratownictwa Medycznego.


  • Przygotowanie do testów sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych
  • Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach
  • Warsztaty i lekcje poglądowe w jednostkach PSP i OSP
  • Zajęcia z musztry
  • Ratownictwo przedmedyczne - kurs pierwszej pomocy
  • Wycieczki

 
Przedmioty rozszerzone:
  • biologia
  • chemia
  • język angielski

 
W trakcie nauki uczniowie będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji takich jak kurs płetwonurka czy patent sternika motorowodnego.
 
Profil naszego liceum przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach:
pożarnictwo, medycyna, farmacja, biologia, chemia, rolnictwo, weterynaria, zoologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, radiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kosmetologia, ekologia, pedagogika, logopedia, biotechnologia, dietetyka, bioinżynieria i innych.
 
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści