ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące pożarniczo-medyczne – zgodnie ze specyfiką nauki w liceum realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Przedmioty w zakresie rozszerzonym są dobrane pod kątem zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz tworzą dobry fundament do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Szkole Aspirantów PSP.
 
Innowacyjne przedmioty uzupełniające są dobrane pod kątem doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji pożarniczej i medycznej.
 
Ofertę edukacyjną uzupełniają specjalistyczne zajęcia z wychowania fizycznego, a także informacje ukazujące działanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa.

Przedmioty rozszerzone:
  • biologia,
  • chemia,
  • język angielski.

Dodatkowe zajęcia z ochrony przeciwpożarowej i edukacji medycznej oraz specjalistyczne zajęcia z wychowania fizycznego, przygotowanie do testów sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych:
  • współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,

  • współpraca z ATH w Bielsku-Białej,

  • współpraca z ZZOZ w Wadowicach,

  • warsztaty i lekcje poglądowe w jednostkach PSP i OSP,

  • zajęcia z musztry,

  • ratownictwo przedmedyczne - kurs pierwszej pomocy,

  • wycieczki.

W trakcie nauki uczniowie będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji takich jak kurs płetwonurka czy patent sternika motorowodnego.
Profil naszego liceum przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach: pożarnictwo, medycyna, farmacja, biologia, chemia, rolnictwo, weterynaria, zoologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, radiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kosmetologia, ekologia, pedagogika, logopedia, biotechnologia, dietetyka, bioinżynieria i innych.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści