ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Szkoła > MTWM
Przydatne informacje o konkursie!
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów oraz klas VI i VII szkół podstawowych
1. Do dnia 10.03.2019 wypełnij formularz zgłoszeniowy
2. Po 10.03.2019 czekaj na informację od swojego opiekuna na temat etapu wewnątrzszkolnego
3. Jak będzie wyglądał etap wewnątrzszkolny:
# w przypadku do 4 zgłoszeń z danej szkoły automatycznie otrzymasz promocję do etapu międzyszkolnego, a w przypadku większej liczby zgłoszeń...
# termin etapu wewnątszkolnego poda opiekun (Twój nauczyciel informatyki)
# test będzie zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru
# tematyka:
- Media społecznościowe (historia powstania, jak działają, jak założyć własny fanpage na facebook)
- Sprzęt komputerowy (procesory, karty graficzne, karty muzyczne, drukarki, skanery, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe – zasada działania, producenci, parametry)
- Gry komputerowe (umiejętność rozpoznania nazwy gry komputerowej ze screen’u, techniki stosowane w celu przyciągnięcia uwagi gracza)
- Grafika 2D (popularne programy do projektowania grafiki 2D, nazwy narzędzi z przybornika, zasada działania)
- Grafika 3D (popularne programy do projektowania grafiki 3D oraz programy do projektowania grafiki inżynierskiej 3D)
- Fotografia (zasada działania cyfrowych aparatów fotograficznych, ustawienie ekspozycji zdjęcia, parametry obiektywów w lustrzankach cyfrowych, producenci)
- Dźwięk (popularne programy do obróbki dźwięku, podstawowe zagadnienia dotyczące obróbki dźwięku)
- Film (popularne programy do obróbki filmu, podstawowe zagadnienia dotyczące obróbki filmu)
- Druk (parametry druku: DPI, LPI oraz system kolorów CMYK)
4. Cztery najwyższe wyniki etapu wewnątszkolnego otrzymają promocję do międzyszkolnego testu wiedzy, który odbędzie się 21.03.2019 w ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy
5. Etap międzyszkolny
# odbędzie się 21.03.2019 o godz. 10:00
# test wiedzy będzie zawierał 40 pytań jednokrotnego wyboru
# laureaci, którzy uzyska najwyższe wyniki w "Międzyszkolnym teście wiedzy multimedialnej" organizowanym w naszej szkole otrzymają bony towarowe do wybranego przez nas sklepu
6. Zgłoś swój udział i walcz o tytuł multimedialnego guru powiatu wadowickiego i oświęcimskiego
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści