Strona Główna - Kopia - ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści

Strona Główna - Kopia

Kierunki Kształcenia
(dla absolwentów gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych)
Technikum
Szkoła Branżowa
I stopnia
Liceum
Ogólnokształcące
Szkoła
Wielozawodowa
Wymiana Międzynarodowa
International Exchange
Radocza - Silvolde
Silvolde visits Radocza 2017

Between 4 th -10th November 2017, our school in Radocza continues the
exchange program with our partner school Almende College in Silvolde. We’re
going to host 17 students and their 2 teachers, Vera and Kees. We’re looking
forward to receiving you guys. Here you can find what to expect from your visit
to our country.

"Silvolde gości w Radoczy"
4.11.2017- 10.11.2017

“ Silvolde visits Radocza”
4.11.2017- 10.11.2017

ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści