ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Szkoła Wielozawodowa
Szkoła Wielozawodowa uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i z pomocą szkoły lub samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców. W szkole zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, m.in.: języka polskiego, matematyki, geografii, biologii. Zawodu uczą się u wybranego przez siebie pracodawcy. Raz w roku uczniowie uczestniczą w finansowanym przez szkołę kursie specjalistycznych teoretycznych przedmiotów zawodowych. Nauka w klasie wielozawodowej gwarantuje szereg uprawnień pracowniczych.
Kształcimy w zawodach:
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • cukiernik
 • piekarz
 • wędliniarz
 • dekarz
 • blacharz
Uprawnienia pracownicze:
 • wynagrodzenie za pracę
 • opłacanie składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • czas nauki w szkole wlicza się do stażu pracy
 • wypłata zasiłku chorobowego za zwolnienia lekarskie
 • prawo do urlopu wypoczynkowego
Współpracujemy z firmą BLACHOTRAPEZ
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści