ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z innowacją pedagogiczną w zakresie programowania systemów agrotronicznych rolnictwa precyzyjnego – zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych.

Przedmioty rozszerzone:
- geografia

Od roku szkolnego 2021/2022, w ramach innowacji pedagogicznej:
 • projektowanie, budowa, programowanie robotów wyposażonych w różnego rodzaju czujniki, testowanie robotów, sterowanie nimi, a także szukanie nowych rozwiązań,
 • poznanie teoretycznych oraz praktycznych aspektów lotów bezzałogowych statków powietrznych, podczas monitorowania stanu upraw, tworzenia map ich nawożenia, pomiaru działek i tworzenia map potrzebnych do szacowania szkód.

Umiejętności absolwenta:
 • obsługa pojazdów i maszyn,
 • obsługa urządzeń i narzędzi produkcji rolnej
 • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
 • obsługa urządzeń, systemów elektronicznych
 • obsługa nawigacji satelitarnej w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych
 • bezpłatne prawo jazdy kat. B i T

Kwalifikacje:
 • K1 – ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • K2 – ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Zatrudnienie:
 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
 • w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego
 • w zakładach naprawczych
 • w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, w tym własne gospodarstwo rolne
 • w przedsiębiorstwach i gospodarstwach stosujących nowoczesne systemy agrotroniczne
W ramach programu nauczania bezpłatne
prawo jazdy kategorii B, T oraz w trybie 5-letnim na kombajn zbożowy
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści