ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
"Praktyka czyni mistrza"
PRAKTYKA CZYNI MISTRZA
Program realizowany przez ZSCKU w Radoczy
we współpracy z firmą IFOM z Bolonii.
Koszt całkowity 269 423,25 zł został sfinsnsowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Sprawozdanie
Uczniowie z Radoczy na praktykach zawodowych we Włoszech
W dniach od 15.04.2018r. do 12.05.2018r. 24 uczniów oraz dwóch opiekunów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych było uczestnikami projektu pt. PRAKTYKA CZYNI MISTRZA, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie w wysokości 100% wyniosło 269 423,25 PLN. Ze strony włoskiej organizacją wyjazdu zajmowała się firma IFOM z Bolonii. Głównym celem przedsięwzięcia jest ułatwienie zatrudnienia młodzieży po ukończeniu nauki w technikum poprzez takie dostosowanie kształcenia w szkole, aby uwzględniało potrzeby pracodawców i współczesnego rynku pracy. Uczniowie odbywali praktykę w firmach o działalności zgodnej ze swoim zawodem, a więc w warsztatach samochodowych, w sklepach, w kawiarniach, cukierniach i restauracjach. Każdego dnia rozwijali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Mieli możliwość pracy w międzynarodowych zespołach, doskonaląc praktyczną znajomość języków obcych, a pobyt we Włoszech poprzedziły przygotowania w kraju, które obejmowały m.in. przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczno-psychologiczne. W ramach projektu zapewniono także zakwaterowanie w wieloosobowych apartamentach, wyżywienie oraz przejazd do Włoch, transport lokalny i ubezpieczenie. Uczestnicy projektu otrzymywali cotygodniowe kieszonkowe, a poza codziennymi obowiązkami w dni wolne od pracy odkrywali uroki tętniącej życiem Bolonii, zwiedzili Florencję i Wenecję oraz wypoczywali na plaży w Rimini nad Adriatykiem. Mieli okazję zapoznać się z lokalną kuchnią, kulturą i obyczajowością, a do Polski wrócili pełni niezapomnianych wrażeń i doświadczeń, które z pewnością wykorzystają w przyszłości w swoim życiu zawodowym.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści