ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
"Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu"
Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu
„Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Radoczy we współpracy z firmą IFOM
z Bolonii. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 62170,00 Euro.
Projekt skierowany jest do 24 uczniów naszej szkoły, kształcących się w kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafiki i poligrafiki oraz technik logistyk. Uczniowie ci wyjadą na staże do Włoch na przełomie kwietnia i maja 2020 r.
Realizacja projektu umożliwi młodzieży zdobycie satysfakcjonującego zatrudnienia po zakończeniu nauki poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych ułatwiających podjęcie zatrudnienia. Młodzież podczas pobytu we Włoszech nie tylko zdobędzie doświadczenie zawodowe ale także podniesie swoje kompetencje osobiste, społeczne i organizacyjne tj. motywacja, samodzielność czy umiejętność współpracy. Zagraniczny pobyt to również świetna okazja do nauki języka i nabycia postaw ułatwiających sprawne poruszanie się po rynku pracy np. otwartość czy świadomość międzykulturowa.
Organizacja staży zagranicznych przyniesie też korzyści organizacjom partnerskim. Poprawią się kompetencje językowe oraz organizacyjne naszej kadry a także jakość kształcenia zawodowego w naszej placówce. Nasi nauczyciele będą bardziej zmotywowani do dalszej pracy zawodowej, podniesie się również prestiżu szkoły.
Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zajmie się nasz partner – firma IFOM z Bolonii. Przed wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.
Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie odbędą zajęcia kulturowe przygotowujące ich na realia funkcjonowania we Włoszech i w miejscu pobytu, tj. w akademiku w Bolonii. Podczas zajęć dowiedzą się na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin akademika. Pedagog przeprowadzi dla uczniów warsztaty podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych. Lektorzy przeprowadzą zajęcia z języka angielskiego i włoskiego. Odbędą się również warsztaty zawodowe, podczas których uczniowie przypomną sobie teoretyczne zagadnienia, które będą poruszane podczas staży.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, odzież roboczą,  kieszonkowe, wycieczki do Wenecji i Florencji oraz przejazdy lokalne we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści