ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące – zgodnie ze specyfiką nauki w liceum realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Przedmioty w zakresie rozszerzonym są dobrane pod kątem  zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz tworzą dobry fundament do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. Innowacyjne przedmioty uzupełniające są dobrane pod kątem doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji medycznej.

Przedmioty rozszerzone:
  • biologia
  • chemia
  • jęz. angielski

Dodatkowe zajęcia z edukacji medycznej


Profil naszego liceum przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, biologia, chemia, rolnictwo, weterynaria, zoologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, radiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kosmetologia, ekologia, pedagogika, logopedia, biotechnologia, dietetyka, bioinżynieria i innych.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści