ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treściTwoje zgłoszenie do Konkursu Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT zostało przyjete
(potwierdzenie zgłoszenia powinno już być na podanym przez Ciebie emailu, jeżeli go tam nie ma, koniecznie sprawdź skrzynkę spam!)

Dziękujemy za zgłoszenie klasy do konkursu!

Konkurs ten nawiązuje  do treści programowych  języka angielskiego realizowanych w klasach 7 i  8 szkoły podstawowej. Konkurs jest skierowany do klas kl. 7 i 8 szkoły podstawowej. Celem konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich uczestników  jednej  klasy z najwyższą średnia  punktów oraz 3 uczniów indywidualnych którzy otrzymali najwyższa ilość punktów

PIERWSZY KROK - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA (ZREALIZOWANE)

DRUGI KROK:  dostarczamy testy dla klasy w zaklejonej kopercie do sekretariatu Państwa Szkoły.

TRZECI KROK: Otrzymany od nas test  przeprowadzą państwo w swojej klasie  na dowolnie wybranej lekcji w ramach tematyki - realia krajów anglojęzycznych  w okresie 20-24 stycznia 2020r.  (tydzień przed feriami)

CZWARTY KROK: Członek  Jury odbierze zaklejoną i opisaną kopertę (klasa , szkoła , opiekun)  z testami w dniach  27/28 stycznia 2020r. z sekretariatu Twojej szkoły.

PIĄTY KROK : Jury powołane przez dyrektora ZS CKU im św. Jana Pawła II  w Radoczy wyłoni zwycięzców konkursu, w kategorii Najlepsza Klasa i w kategorii Najepszy Uczeń i zaprosi  zwycięzców na uroczyste wręczenie nagród do  ZSCKU  dn.14 lutego 2020 r. (piątek).

UWAGA: W załączniku w emailu informacyjnym przesłaliśmy na adres państwa szkoły "samouczek", z którego uczeń może sam sprawnie przygotować się do konkursu. Samouczek ma formę pytań i odpowiedzi z linkami do treści, które będą sprawdzane na teście.
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści