ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją pedagogiczną w zakresie dietetyki z elementami kosmetologii – to idealny kierunek dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

Przedmioty rozszerzone:
- biologia

Od roku szkolnego 2021/2022, w ramach innowacji pedagogicznej:
 • uczestnictwo w warsztatach związanych z kosmetologią (produkcja kremów, maseczek na bazie naturalnych składników) - współpraca z firmą SOUVRE,
 • udział w wykładach dotyczących kosmetologii organizowanych przez  WSB (gwarancja uzyskania Złotego Indeksu na kierunku Kosmetologia),
 • udział w praktykach zawodowych w zakładach gastronomicznych z usługami SPA (Hotel Radocza SPA, Hotel Młyn Jacka),
 • udział w prelekcjach z profesjonalnymi dietetykami firmy Naturhouse (obsługa programów dietetycznych),
 • uczestnictwo w zajęciach pilatesu i zumby na lekcjach wychowania fizycznego oraz SKS-u (promowanie zdrowego stylu życia),
 • uzyskanie certyfikatów na kursach baristy, carvingu,
 • współpraca oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze Inkubatora Kuchennego Gościniec  4  Żywiołów, dostosowanie do potrzeb lokalnych (wykorzystanie produktów lokalnych z małopolski: garmażerka, ciasta, chleby, syropy ziołowe, soki tłoczone).

Zatrudnienie:
 • w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej
 • na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych
 • w obiektach zbiorowego żywienia
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością
 • w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności
 • w organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania
 • można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych
Umiejętności absolwenta:
 • zapoznanie ze sposobem sporządzania potraw i napojów
 • planowanie i ocenianie żywienia
 • organizacja  procesu  produkcji  w zakładzie gastronomicznym
 • przedstawianie  ofert usług gastronomicznych

Kwalifikacje technika żywienia i usług gastronomicznych:
 • K1 – HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • K2 – HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Radoczański jabłecznik
produkt tradycyjny
MasterChef
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści