ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych – to idealny kierunek dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

Przedmioty rozszerzone:
- biologia
Zatrudnienie:
 • w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej
 • na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych
 • w obiektach zbiorowego żywienia
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością
 • w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności
 • w organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania
 • można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych
Umiejętności absolwenta:
 • zapoznanie ze sposobem sporządzania potraw i napojów
 • planowanie i ocenianie żywienia
 • organizacja  procesu  produkcji  w zakładzie gastronomicznym
 • przedstawianie  ofert usług gastronomicznych

Kwalifikacje technika żywienia i usług gastronomicznych:
 • K1 – HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • K2 – HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Radoczański jabłecznik
produkt tradycyjny
MasterChef
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści