ZSCKU Radocza

Odkryj swój kierunek!
Przejdź do treści
Kierunki Kształcenia
Technik Robotyki
Technik robotyki – to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie z programowania, mechaniki oraz elektrotechniki i elektroniki. W skład robotyki wchodzi informatyka, elektronika, mechanika, elektrotechnika i automatyka.

Przedmioty rozszerzone:
- informatyka

Umiejętności absolwenta:
  • wykonywanie zadań zawodowych w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
  • dobieranie i posługiwanie się narzędziami do obróbki materiałów,
  • wykonywanie pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,
  • czytanie, wykonywanie szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów,
  • montowanie, uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych,
  • przygotowane do obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych, programowanie robotów przemysłowych, organizowanie i wykonywanie prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych oraz do planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną
Zatrudnienie:
W związku z automatyzacją i robotyzacją procesów pracy jest to zawód poszukiwany na rynku pracy. Jest zawodem w branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM) dla którego, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, w kolejnych latach, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach technicznych takich jak: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budowa maszyn, inżynieria produkcji, systemy i urządzenia przemysłowe.

Kwalifikacje:
 
K1 – ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki   
 
K2 – ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki      
ul. Dworska 8, 34-100 Radocza
(+48) 338234089
sekretariat@radocza.edu.pl
Wróć do spisu treści